Newyddion Sy'n Torri

Parc Bryn Bach

Mae Parc Bryn Bach wedi’i leoli’n gyfleus ger yr A465 yng nghanol Cymoedd De Cymru. Mae’r parc wedi’i leoli mewn 340 erw gymysg o lawntiau a choetiroedd a’r canolbwynt yw llyn 36 erw.

Mae pawb yn mwynhau’r parc, o’r sawl sy’n mwynhau cerdded neu seiclo o amgylch y llyn, cael picnic neu farbeciw gyda’r teulu, chwarae rownd o golff i’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau antur niferus sydd ar gael yn y parc. Mae hefyd trac seiclo cylch caeedig, trac BMX, llwybrau beicio mynydd a’r gallu i logi beiciau ar gyfer pob gallu.  Dylai unrhyw ymweliad gynnwys amser i flasu’r lluniaeth blasus sydd ar gael yn y ganolfan cefn gwlad.

http://parcbrynbach.co.uk/

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Blaenau Gwent. NP23 6XB  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk