Newyddion Sy'n Torri

Gweithgareddau Antur

Ym Mharc Bryn Bach mae Canolfan Gweithgareddau Antur o ansawdd ble gallwch roi cynnig ar ganŵio a cheufadu, cerdded ceunentydd a dringo creigiau, ogofa, laser tag a saethyddiaeth. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, ar y tir neu ar y llyn, gallwch roi cynnig arno yma.

Mae Parc yr Ŵyl yn cynnig camp mwyaf newydd Blaenau Gwent sef Super-Tubing.  Mae’r teimlad o adrenalin a gewch wrth i chi ruthro lawr y trac tonnog 120m yn llawer o hwyl ac hyd yn oed yn well gyda theulu a ffrindiau ac yn gyflymach pan yn wlyb.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Blaenau Gwent. NP23 6XB  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk