Blwyddyn 11 y Camau nesaf

Mae nifer o opsiynau ar gael i bobl ifanc pan fyddant yn gadael addysg ym mlwyddyn 11.

Hoffem eich helpu gyda’ch camau nesaf wrth gyflawni eich uchelgais.

Cliciwch ar y dolenni isod i ymchwilio beth sydd ar gael i chi.

Dewch draw i’n digwyddiad ar 22 Mawrth 2:30-5:30pm yn Sefydliad Glynebwy lle gallwch gwrdd â ni gyd wyneb yn wyneb.

Ansicr “beth i’w wneud nesaf”? Gall gwasanaeth ieuenctid Blaenau Gwent helpu. Gallwn eich cefnogi gyda’ch camau nesaf i hyfforddiant, cyflogaeth a dysgu pellach. Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed ar draws Blaenau Gwent. Mwy o wybodaeth yma. 

Gallwch hefyd edrych ar ein:

Facebook

Twitter

Instagram

Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent

V: Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent

E: Liam.Thomas@Blaenau-Gwent.gov.uk

T: 01495 355811

 

Communities 4 Work+

E: carl.bainton@gavo.org.uk

T: 01495 304352

 

Gyrfa Cymru

W: Cymru'n Gweithio / Llyw Cymru

E: sophie.robins@careerswales.gov.wales

E: katie.ludlow@careerswales.gov.wales

T: 0800 028 4844

 

ITEC

W: https://www.itecskills.ac.uk/

E: Daniel.Britton@itecskills.co.uk

T:  01443 426719

 

Sgiliau

W:  https://sgiliau.ac.uk/

E: charlotteevans@sgiliau.wales  

T: 07715077463

 

Coleg Gwent

W: Blaenau Gwent Learning Zone

E: Stephanie.Denning@coleggwent.ac.uk

E: Louise.Russo@coleggwent.ac.uk

T: 01495 333084