Grant Gwisg Ysgol

Os yw eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim, efallai y gallwch gael grant gwisg ysgol o £125.

Mae’r grant yn £200 os yw eich plentyn ym Mlwyddyn 7, oherwydd y costau uwch yn gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Mae blynyddoedd ysgol newydd yn awr yn gymwys.

Gallwch wneud cais am y grant hwn os yw eich plentyn ar hyn o bryd:

  • yn y dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
  • ym mlynyddoedd ysgol 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 neu 11
  • mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac yn 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed

Mae cyllid ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ar gael ym mhob blwyddyn ysgol.

Dim ond un grant y gallwch ei hawlio ar gyfer pob plentyn ym mhob blwyddyn ysgol.

Bydd cyllid ar gyfer cynllun 2021 i 2022 ar gael tan 30 Mehefin 2021.

Bydd y cynllun newydd ar gyfer Medi 2021 i 2022 yn agor ar 15 Gorffennaf 2021. Gofynnir i chi beidio gwneud cais am y flwyddyn ysgol hon cyn y dyddiad hwn.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein os :

  • yw eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim ac
  • nad yw eich plentyn eisoes wedi cael grant gwisg ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol bresennol 2020/2021 a
  • bod eich plentyn yn un o’r grwpiau blwyddyn cymwys uchod..
Gwnewch gais yn awr

Gwybodath Cyswllt 

Enw’r Tîm: Budd-daliadau

E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio 01495 353398