Grant Gwisg Ysgol

Cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn ddiweddar y caiff y cynllun Mynediad Grant Datblygu Disgyblion ei godi an un flwyddyn yn unig gan gan £100 am bob dysgwr sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim.

Gall dysgwyr sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim ar hyn o bryd wneud cais am y grant o £225 fesul dysgwr, a £300 ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n dechrau ar flwyddyn 7, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig gyda dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Nid yw disgyblion sy' n derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd trefniadau gwarchod trosiannon yn gymwys am y cyllid hwn 

O fis Ionawr 2022 mae pob blwyddyn ysgol yn gymwys.

Mae pob plentyn sy'n derbyn gofal yn gymwys i gael y grant, p'un a ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ai peidio.

Dim ond unwaith ar gyfer pob plentyn bob blwyddyn ysgol y mae gan teuluoedd hawl i hawlio

Bydd cynllun ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2022 ac yn dod i ben ar 30 Mehefin 2023

Sut i wneud cais

Gwnewch gais ar-lein os yw:

  • Eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim a
  • Nad yw eich plentyn eisoes wedi cael grant gwisg ysgol ar gyfer blwyddyn ysgol gyfredol 2022/2023

Defnyddiwch borwr fel Chrome, Edge neu Safari i gael mynediad i Fy Ngwasanaethau a’r ffurflen islaw. Ni fydd yn gweithio gyda Internet Explorer.

Gwnewch gais ‘nawr


Gwybodath Cyswllt

Enw’r Tîm: Budd-daliadau

E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio 01495 353398