Newyddion Sy'n Torri

Grant Gwisg Ysgol

Gall dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd gwneud cais am grant o £125 y dysgwr, a £200 i'r dysgwyr hynny sy'n dechrau ym mlwyddyn 7, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Mae’r holl flynyddoedd ysgol yn gymwys.

Mae pob plentyn sy'n derbyn gofal yn gymwys i gael y grant, p'un a ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ai peidio.

Gall teuluoedd dim ond gwneud un cais ar gyfer un plentyn, unwaith ar gyfer pob blwyddyn ysgol.

Mae cyllid ar gyfer y cynllun 2021 i 2022 yn cau ar 31 Mawrth 2022.

Gwybodath Cyswllt

Enw’r Tîm: Budd-daliadau

E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio 01495 353398