Amgylchiadau Arbennig (Adran 13A)

Mae gan Awdurdodau Lleol bwerau dewisol i roi rhyddhad am dreth gyngor mewn rhai amgylchiadau. Gellir cyfeirio atynt fel rhyddhad adran 13a ar gyfer y dreth gyngor. Mae’r Cyngor ar hyn o bryd wedi penderfynu dyfarnu rhyddhad yn yr amgylchiadau a fanylir yn y polisi a atodir/isod. Os credwch y gallech fod â hawl i unrhyw un o’r mathau yma o ryddhad bydd angen i chi wneud cais fel y’i disgrifir yn y polisi.

Dogfennau Cysylltiedig