Polisi Diogelu Corfforaethol Cyngor Blaenau Gwent

Mae gwefan newydd Diogelu Gwent yn fyw!

Lansiodd y Byrddau Diogelu Plant ac Oedolion rhanbarthol eu gwefan newydd yr wythnos ddiwethaf www.gwentsafeguarding.org.uk

Mae'r wefan newydd yn rhoi mynediad i MARF a'r ffurflen Dyletswydd Adrodd ynghyd ag adnodd eang o wybodaeth am ddiogelu yn cynnwys dolenni i'r system archebu hyfforddiant drwy'r tudalennau Hyfforddiant.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau am y wefan newydd anfonwch e-bost at: Gwentsafeguarding@caerphilly.gov.uk

Diogelu Gwent