Haf o Hwyl 2022

Haf O Hwyl Llyfryn Gweithgareddau

Galw ar bob Plentyn a Pherson Ifanc rhwng 0 a 25 oed ar draws Blaenau Gwent i ymuno yn yr hwyl gyda ni'r Haf hwn.

Mae rhywbeth at ddant pawb yn ein 'Haf o Hwyl Blaenau Gwent 2022'

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau AM DDIM i gynnwys gweithgareddau hamdden, chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol dros yr Haf.

Bydd archebu'r holl weithgareddau ymlaen llaw yn hanfodol, drwy ein system archebu ar-lein. Cedwir at ganllawiau, cyfyngiadau a chadw pellter cymdeithasol perthnasol o ran Covid bob amser.

Linc i eventbrite a gweithgareddau:

https://www.eventbrite.co.uk/o/blaenau-gwent-county-borough-council-33868049347

Ein dilyn ni ar: www.facebook.com/bgfis anfon e-bost atom ni mailto:fis@blaenau-gwent.gov.uk neu’n ffonio ni ar 08000 32 33 39.