Addysg Blynyddoedd Cynnar

Yn y tymor yn dilyn penblwydd eich plentyn yn dair blwydd oed, gellir darparu lle addysg mewn lleoliad a gynhelir (Ysgol) neu leoliad nas cynhelir (Meithrinfa Ddydd, Cylch Meithrin neu Grŵp Chwarae Cyn Ysgol).  

Ar hyn o bryd mae gan Flaenau Gwent dau leoliad nas cynhelir wedi’u cymeradwyo i ddarparu lleoedd addysg blynyddoedd cynnar;  

Acorns Nursery
Ysgol Gynradd Rhos-y-Fedwen
Honeyfield Road
Rasa
Glynebwy
Blaenau Gwent NP23 3TA 

Ffôn: 07534 927264/07983 347623 

Sgôr ERS: Gweithio tuag at gael sgôr 

 

Meithrinfa Ddydd Tiggywinkles  
Stone Lodge
Merthyr Road
Tafarnaubach
Tredegar
Blaenau Gwent NP22 3AG 

Ffôn: 01685 844619 

Sgôr ERS: 6.5  

Sicrheir ansawdd mewn lleoliadau nas cynhelir trwy arolygiadau Estyn, arolygiadau CSSIW a phrosesau a monitro Sicrhau Ansawdd Blaenau Gwent (Cynllun Sgôr Amgylcheddol – ERS).  

Rhaid gwneud cais am le addysg blynyddoedd cynnar mewn lleoliad nas cynhelir yn uniongyrchol gyda’r lleoliad dan sylw.  

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar a Chwarae

Rhif Ffôn: 01495 355584

Cyfeiriad: Canolfan Plant Integredig Y Cymoedd Canol, High Street, Blaina, Blaenau Gwent, NP13 3BN

Cyfeiriad e-bost: Claire.smith@blaenau-gwent.gov.uk