Newyddion Sy'n Torri

Pryd ar Glud

Gwasanaeth Prydau Cymunedol 

Mae Prydau Cymunedol Blaenau Gwent yn dosbarthu prydau bwyd twym, blasus a maethlon (neu brydau wedi rhewi) i unrhyw un sy'n byw yn ardal Blaenau Gwent. Mae ein tîm gofalgar a chyfeillgar hefyd yn cynnal gwiriadau lles hanfodol tra'u bod yno. 

Gall unrhyw un wneud cais i dderbyn ein prydau cymunedol. Nid yw'n rhaid i chi gael eich cyfeirio gan Gwasanaethau Cymdeithasol neu'ch Meddyg Teulu. Cysylltwch â ni neu ein e-bostio.

Lawrlwytho ffurflen gais a sampl o'r fwydlen.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Prydau Cymunedol

Rhif Ffôn: 01495 311556

Cyfeiriad E-bost: Communitymeals@blaenau-gwent.gov.uk