Cynllun Gwarantu LABC

Gwarant Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC)

Gwasanaeth yw Gwarant LABC sy’n cynnig ystod gyfan o wasanaethau datblygwr i gefnogi’r adeiladu.

Mae’r Warant LABC yn gweithio mewn partneriaeth gyda LABC (Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol) i ddarparu ystod gyfan o wasanaethau datblygwr i ichi i gefnogi’r adeiladu o’r dechrau i’r diwedd: o warantau preswyl a rhai nad sy’n breswyl, hyd at asesiadau a phrofi.

Ewch i LABC am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Adeiladu
01495 355529
Rheoli Adeiladu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy, NP23 6DN


Building.control@blaenau-gwent.gov.uk