Carthffosydd

Adeiladu dros neu ger carthffosydd

Os yw’ch ceisiadau’n cynnwys adeiladu dros neu ger carthffosydd cyhoeddus, rhaid ceisio caniatâd Dŵr Cymru cyn cychwyn ar y gwaith. Os oes angen cytundeb ffurfiol a/neu arolwg teledu cylch cyfyng arnoch, rhaid talu ffi (nid yn rhan o’n costau) i Ddŵr Cymru.

Os yw’r gwaith o godi, ymestyn neu ategu adeilad yn cynnwys adeiladu dros neu o fewn 3 metr o garthffos a ddangosir ar fap o garthffosydd, rhaid cyflwyno Cais Rheoliadau Adeiladu am Gynlluniau Llawn.

Am ragor o wybodaeth edrychwch ar Wasanaethau Datblygu Dŵr Cymru neu cysylltwch â 0800 9172652.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Adeiladu
01495 355529
Rheoli Adeiladu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy, NP23 6DN


Building.control@blaenau-gwent.gov.uk