Cysylltwch â ni - E-bost yn Unig

Dim ond hyd y gellir rhagweld y gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

Oherwydd amgylchiadau eithriadol dim ond trwy y dyfodol rhagweladwy y gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

I gysylltu â ni e-bostiwch: Building.Control@blaenau-gwent.gov.uk

  I archebu e-bost Ymweliad Safle gan roi rhybudd 48 awr i ni.

I riportio Strwythur Peryglus yn ystod oriau swyddfa 9:00 - 5:00 e-bostiwch ni neu os yw y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 01495 311556

I roi gwybod am Waith Anawdurdodedig neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost atom.
I gael rhagor o wybodaeth am faterion rheoli adeiladu cliciwch yma