Cysylltwch â ni - E-bost yn Unig

I gysylltu รข ni e-bostiwch: Building.Control@blaenau-gwent.gov.uk

I archebu e-bost Ymweliad Safle gan roi rhybudd 48 awr i ni.

I riportio Strwythur Peryglus yn ystod oriau swyddfa 9:00 - 5:00 e-bostiwch ni neu os yw y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 01495 311556

I roi gwybod am Waith Anawdurdodedig neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost atom.
I gael rhagor o wybodaeth am faterion rheoli adeiladu cliciwch yma