Beth yw adeilad neu strwythur peryglus

Beth yw adeilad neu strwythur peryglus 

  • Adeilad neu strwythur peryglus yw unrhyw adeilad neu strwythur allai fod yn risg i iechyd a diogelwch y cyhoedd
  • Gallai hyn fod yn unrhyw beth o lechen rydd i adeilad sy’n dymchwel 
  • Gall adeiladau fod yn beryglus, neu ddod yn beryglus, a nifer o resymau gan gynnwys: esgeulustod ynghyd ag oedran; trawiad gan gerbyd tân ac atgyweiriadau gwael

Rhoi gwybod am adeilad neu strwythur peryglus

Os ydych yn credu bod adeilad wedi dod yn beryglus i aelodau o’r cyhoedd, cysylltwch â:

Yn ystod oriau swyddfa, cysylltwch â: 01495 364848

8:30 – 17:00 dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gŵyl y Banc)

Cyswllt Brys y tu allan i oriau swyddfa: 01495 311556

Cysylltu â ni ar e-bost

Peidiwch â defnyddio e-bost os yw’r mater yn un brys. Nid oes unrhyw un yn cadw golwg ar ein cyfeiriad e-bost y tu allan i oriau a ni fyddwn yn gweld eich e-bost tan y diwrnod gwaith nesaf.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Adeiladu
01495 364848
Rheoli Adeiladu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy, NP23 6DN


Building.control@blaenau-gwent.gov.uk