Gwrthwynebu/Cefnogi Ceisiadau Cynllunio

Unwaith y cofrestrwyd cais cynllunio, bydd manylion y cais yn cael eu dangos yn Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig i weld sut y gall effeithio arnoch.

Rhoddir cyhoeddusrwydd i geisiadau drwy un ai anfon llythyrau'n uniongyrchol at gymdogion sy'n byw agosaf at gyfeiriad y cais, drwy ddangos hysbysiad ar y safle neu'n agos ati, drwy roi hysbysiad yn y wasg neu drwy gyfuniad o'r tri. Gall unrhyw un sy'n dymuno rhoi sylwadau wneud hynny drwy:

Post, ysgrifennu at:

Rheoli Datblygu
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol
Canolfan Dinesig
Glyn Ebwy
Gwent
NP23 6XB 

E-bost: planning@blaenau-gwent.gov.uk

Mae'n rhaid cyflwyno'r holl sylwadau o fewn 21 diwrnod o'r hysbysiad. Dylid nodi y bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn agored i'r cyhoedd eu gweld. Dylech ysgrifennu cyfeirnod y cais cynllunio ar bob gohebiaeth.

Nid yw'n rhaid i chi fod wedi cael llythyr gennym i wneud sylwadau.

Ar gyfer ceisiadau na chafodd eu penderfynu dan bwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn ystyried y ceisiadau. Gweler y canllawiau ar y protocol ar gyfer siarad yn y Pwyllgor Cynllunio.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Datblygu
Rhif Ffôn: (01495) 355555
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol
Canolfan Dinesig
Glyn Ebwy
Gwent
NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: planning@blaenau-gwent.gov.uk