Gwrandawiadau

Dyddiad

Amser Sesiwn 
Dydd Mawrth 26 Mehefin 12 10.00 Sesiwn 1: Strategaeth/ Gweledigaeth Datblygu
Dydd Mawrth 26 Mehefin 12 14.00 Sesiwn 2: Tai (polisi rhifau a chyflwyno mewn camau)  
Dydd Mercher 28 Mehefin 12 09.30   Sesiwn 3: Tai Fforddiadwy a Thai ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr 

Dydd Mercher 28 Mehefin 12

13.15 Sesiwn 4: Safleoedd Tai
Dydd Mercher 28 Mehefin 12 16.15

Sesiwn 5: Safle Glofa Six Bells
(Sites H1.14 and ED1.2 and Parc Arrael Griffin (AS (N) 23))

Dydd Iau 28 Mehefin 12 10.00  Sesiwn 6: Cyflogaeth  
Dydd Iau 28 Mehefin 12  14.00 Sesiwn 7: Safleoedd Cyflogaeth a Defnydd Cymysg 
Dydd Gwener 29 Mehefin 12 10.30 Sesiwn 8: Gwastraf 
Dydd Gwener 29 Mehefin 12 12.00 Sesiwn 9: Amaethyddiaeth a Dynodiadau Ardal Tirlun Arwyddocaol
Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 12 10.00 Sesiwn 10: Datblygiad Manwerthu yn cynnwys Prif Drefi a Chanol Trefi Ardal
Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 12 14.00 Sesiwn 11: Canol Tref Leol Blaenau
Dydd Mercher 4 Gorffennaf 12 10.00   Sesiwn 12; Y Gymuned a Bywyd Cymdeithasol (gofod agored, chwarae, cydlyniaeth gymunedol)
Dydd Mercher 4 Gorffennaf 12 13.30  Sesiwn 13: Sicrhau Datblygu Cynaliadwy (asedau amgylcheddol, ansawdd dŵr, risg llifogydd, newid hinsawdd)
Dydd Iau 5 Gorffennaf 12 10.00  Sesiwn 14: Troi Pennau - Sicrhau Dylunio Ansawdd Uchel (dylunio trefol, gwneud lle, treftadaeth, gwella'r amgylchedd)
Dydd Iau 5 Gorffennaf 12 13.00  Sesiwn 15: Trafnidiaeth
Dydd Iau 5 Gorffennaf 12 15.00  Sesiwn 16: Darparu Seilwaith

Dydd Llun 9 Gorffennaf 12
Noder: Cafodd y sesiwn yma ei symud i ddydd Gwener 13 Gorffennaf 2012)

10.00 

Sesiwn 17: Mwynau (Polisiau SP12, DM19 and M4) 

Dydd Llun 9 Gorffennaf 12
Noder: Cafodd y sesiwn yma ei symud i ddydd Gwener 13 Gorffennaf 2012
14.00  Sesiwn 18: Dyraniadau Safle Mwynau  

Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 12
Noder: Cafodd y sesiwn yma ei symud i ddydd Gwener 6 Gorffennaf 9.30am - 10.30am

10.00  Sesiwn 19: Ffiniau Anheddiad Cwmtyleri

Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 12
Noder: Cafodd ys esiwn yma ei symud i ddydd Gwener 6 Gorffennaf 10.30am - 12.30pm

10.00  Sesiwn 20: Dangosyddion Monitro  
Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 12 13:30  Sesiwn 21: Materion Cau