Dod o hyd i fanc Bwyd neu ddarparwr Cymorth Bwyd

Cael Help gyda Bwyd

Ym Blaenau Gwent ar hyn o bryd mae gennym nifer o fanciau/sefydliadau bwyd yn cynnig help gyda darpariaethau bwyd i breswylwyr yn ystod yr Argyfwng Costau Byw hwn.  

Yma, gallwch ddod o hyd i Fanc Bwyd neu sefydliad yn agos atoch gan gynnwys manylion cyswllt ac amseroedd agor lle bo hynny'n hysbys.   

Mae rhagor o wybodaeth am gael help gyda bwyd ar gael www.bgfoodpartnership.co.uk

Tredegar

Sefydliad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Diwrnod
Sirhywi Canolfan Cymuned Sirhywi - Co-op Cymunedol Rhoslan, Sirhowy, NP22 4PQ https://www.facebook.com/groups/144762705558089 Dydd Llun a Dydd Iau 10yb tan 12yp & Dydd Sadwrn 10yb -11yp
Canolfan Cymuned Sirhywi - FoodShare Rhoslan, Sirhowy, NP22 4PQ https://www.facebook.com/groups/144762705558089 Dydd Mercher a Dydd Gwener 10yb - 12yp & Dydd Sadwrn 10yb - 11yb
Canolfan Cymuned Sirhywi Rhoslan, Sirhowy, NP22 4PQ https://www.facebook.com/groups/144762705558089 Dydd Mawrth a Dydd Iau 10yb-12yp
Cefn Golau Gyda'n Gilydd 87 Attlee Way, Tredegar https://www.facebook.com/cefngolautogether Pob yn ail Dydd Gwener 8:30yb- 11yb
Ystafell Hud swît 8, Y Theatr Fach, Upper Coronation Street, NP22 3TS https://heartsmagic.org/ Chwiliwch i'r wefan am fanylion
Gwnaed yn Nhredegar Y Theatre Fach, NP22 3TS https/www.facebook.com/MadeinTredegar or www.madeintredegar.co.uk 13.00 i 15.00
Cymru Creations (masnachu fel Creations of Cymru) Y Theatr Fach, Upper Coronation Street, NP22 3TS https/www.facebook.com/CymruCreations Chwiliwch i'r wefan am fanylion
Tredegar hwb cymorth cyn-filwyr Y Theatr Fach, Upper Coronation Street, NP22 3TS Ffôn:07932793960 Dydd Mawrth i Dydd Sadwrn. 10.00 - 15.00
Baobab Bach CIC Little Theatre, Upper Coronation Street, Tredegar NP22 3TS https://www.facebook.com/littletheatretredegar/?locale=en_GB  or https://www.facebook.com/baobab.bach.cic/ Dydd Gwener 1.30 - 3.yp 
Flying Start Hub (Sirhowy) Rhoslan, TREDEGAR, NP22 4PG  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3339 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp. (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)
Flying Start Hub (Cefn Golau) 91-93 Attlee Way, Cefn Golau, Tredegar, NP22 3TE  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3340 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp. (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)

 

Brynmawr

Sefydliad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Diwrnod
Gwent Valleys Evangelism 88 Baily Street, Brynmawr, NP23 4AN https://www.facebook.com/gwentvalleys.org.uk Dydd Gwener 11yb i 3 yp
Brynmawr Rotary food bank  Brynmawr, NP23 4TZ Ffôn: 07572 149138 https://www.facebook.com/groups/438168313181952 7 dydd yr wythnos (Yn dibynnu ar argaeledd gwirfoddolwyr, cysylltwch am gymorth)
Trussel Trust  Tabor Centre, Davies Street, Brynmawr, NP23 4AD https://blaenaugwent.foodbank.org.uk/contact-us/ Dosbarthiad yn unig - Gellir derbyn atgyfeiriad gan nifer o wasanaethau gwahanol e.e. Cyngor ar bopeth, canolfannau plant ac ymwelwyr iechyd. Cysylltwch am wybodaeth bellach.

 

Abertillery/Blaina/Llanhilleth

Sefydliad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Diwrnod
Ebenezer Church Abertillery- Free food Cupboard Park Place, Abertillery NP13 1ED E-bost: hello@ebchurch.co.uk.  Wefan: www.ebchurch.co.uk         Ffôn: 07415 009 467 Parseli bwyd Dydd Mawrth a Dydd Iau 10yb -12yp 'Cawl & Frechdan" Dydd Mercher a Dydd Iau- 12yp-2yp
     
Blaenau Gwent Baptist Church Victoria Street, Abertillery, NP13 1NJ http://bgbchurch.weebly.com/ Dydd Llun 1yp i 3yp 
Bags of hope- Kings arms  Brynithel Community and Welfare Hall
Mount Pleasant Estate
Brynithel
NP13 2HD
Tecstio: 07790 093574   Pob yn ail Dydd Gwener 10:00yb-12:30yp 
Llanhilleth Miners Institute Meadow Street, Llanhilleth, Abertillery NP13 2JT Ffôn: 01495 400204 https://www.facebook.com/LlanStute              Gwersu yn digwydd ar diwrnodau gwahanol, gan gynnwys penwythnosau- cysylltwch twy Facebook i ofyn am cofrestriad ac i weld dyddiadau cyfoes.
Swffrydd Victory Church 5 Rectory Road, Crumlin, Swffryd, Newport, NP11 1EB https://www.facebook.com/groups/209717730803727 Dyddiau wythnos yn ystod y gwyliau, cysylltwch I wirio dyddiadau
Caffi Tyleri Cae Jim Owen, NP13 1LW Caffi Tyleri | Facebook Dydd Gwener - 10yb to 3yp
Capel Glowyr Seion Stryd Fawr, Llanhiledd, Abertyleri, Gwent NP13 2RB Zion Miners Chapel And Community Room Llanhilleth | Facebook Chwiliwch i'r wefan am fanylion
Flying Start Hub (Abertillery) Abertillery Learning Action Centre, Alma street,Abertillery, NP13 1YL  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3339 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp.  (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)
Flying Start Hub (Swffryd) Sofrydd Primary School, Swffryd Road, Swffryd, Abertillery, NP11 5DW  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3340 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp.  (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)
Flying Start Hub (Brynithel) Penrhiw, Brynithel, Abertillery, NP13 2GZ  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3340 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp.  (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)

Ebbw Vale

Sefydliad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Diwrnod
Eglwys y Bedyddwyr Tizrzah 2 Teras Falcon, Glyn Ebwy, NP23 7SA https://www.facebook.com/groups/540974063293603 (Bwyd gornifer am ddim) Dydd Iau 11:30yb - 12:30yp & Dydd Sul 4:30yp to 5:30yp. Cwtch clyd 10.00 i 13.30. Te a thost am ddim 10.00 i 11.30.
Siop Gobaith Hope Church, Cemetry Rd, Ebbw Vale, NP23 6YB https://www.hope-church.wales/hope-store Ffôn:07783307052 Dydd Llun 6:30yp - 7:30yp
Eglwys y Bedyddwyr Manna House Zion Stryd Seion, Glyn Ebwy, NP23 6BX http://bgbchurch.weebly.com/ Dydd Mercher 10:30 - 2pm
Ymddiriedolaeth Trussel  54 Beaufort Rise, Beaufort, Glyn Ebwy https://blaenaugwent.foodbank.org.uk/contact-us/ Dosbarthiad yn unig - Gellir derbyn atgyfeiriad gan nifer o wasanaethau gwahanol e.e. Cyngor ar bopeth, canolfannau plant ac ymwelwyr iechyd. Cysylltwch am wybodaeth bellach.
Sefydliad Glynebwy Stryd yr Eglwys EBBW VALE INSTITUTE, CHURCH STREET, EBBW VALE, NP23 6BE https://evi.cymru/evi-pantry/ Dydd Llun 10yb-12yp & 2yp-4yp
Flying Start Hub (Cwm) Canning Street, Cwm, Ebbw Vale, NP23 7RD  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3340 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp.  (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)
Flying Start Hub (Hill Top) Hilltop Stadium Recreation Ground, Brynteg Terrace, EBBW VALE, Blaenau Gwent, NP23 6ND  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3341 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp.  (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)
Flying Start Hub (Garnlydan) Commonwealth Road,Garnlydan, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 5ER  Gwasaneth gwybodaeth teuluol Ffôn: 0800 032 3341 Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb-5yp.  (Nid yw'r staff Gweithwyr cymuned ar ddyletswydd twry'r dydd felly bydd well genych alw ymlaen llaw)

Yr Helyg Wonderful Big Bocs Bwyd

Ysgol Gynradd Gymunedol Willowtown, NP23 6NP

Rebecca Hughes Swyddog Ymgysylltu a Dysgu Teulu Ysgol Gynradd Gymunedol Willowtown 01495 355400
HughesR564@Hwbcymru.net

O fis Ionawr 2024 - Bob dydd Mercher 11am i 11.45am a 2.15pm i 3.30pm

Ebwy Fawr 3-16 ac Ysgol Pen Y Cwm

Lôn Annealing Strand, NP23 8XF

Cysylltwch ewilliams@ebbwfawr.co.uk am fanylion

E-bostiwch am fanylion

Grŵp Cymorth Awtistiaeth Un Bywyd

Caban Log, Darby Crescent NP23 6QG

www.facebook.com/onelifebg/

 Dydd Mawrth 09.30 i 14.00

 

Nantyglo

Sefydliad Cyfeiriad Manylion Cyswllt Diwrnod
Coed Cae Community House Attlee Road, Nantyglo, NO23 4WB https://blaenaugwent.foodbank.org.uk/contact-us/ Dydd Mawrth 10yb - 12yp darpariad bwyd am ddim ond yn croesawu cyfraniad £1