Tramwy Cyhoeddus

Mae tramwy yn rhoi hawl i ddefnyddwyr basio ac ailbasio ar hyd y llwybr hwnnw yn unig ac i wyro o amgylch unrhyw rwystr allai fod yn eu ffordd. Gallai unrhyw ddefnydd arall o dir preifat gyfri fel tresmasu oni bai bod gennych ganiatâd perchennog y tir neu ryw hawl arall i fod yno. Dylai defnyddwyr tramwy ddilyn y Cod Cefn Gwlad.

Mae dros 300 cilometr o Dramwy Cyhoeddus ym Mlaenau Gwent, yn cysylltu trefi a phentrefi i gefn gwlad a thirwedd amrywiol y sir. Mae’r Awdurdod yn gyfrifol am reoli’r rhwydwaith fynediad hon, sydd â 300 cilometr o Dramwy Cyhoeddus. Mae hefyd nifer o lwybrau a hyrwyddir yn amrywio o lwybrau cymunedol i lwybrau rhanbarthol.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

C2BG
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad e-bost: rightsofway@blaenau-gwent.gov.uk