Coed a Warchodir (TPOs)

Gorchmynion Cadw Coed o fewn Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Mae Gorchmynion Cadw Coed (TPOs) yn berthnasol i goed a choetiroedd penodol yn y Sir i helpu eu gwarchod.

Mae’n anghyfreithlon torri, tocio, dinistrio, difrodi neu wneud unrhyw waith os oes TPO mewn lle. Er mwyn gwneud gwaith, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais.

Os ydych yn cynnig gwneud gwaith ar unrhyw goeden neu goetiroedd o fewn Ardal Gadwraeth bydd hefyd angen i chi gwblhau ffuflen gais i gael caniatâd i wneud unrhyw waith

Gwybodaeth a chyngor