Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenoriaeth i'r Cyngor a'r Bartneriaeth Deg a Diogel. Gyda'n gilydd, mae gennym ymrwymiad i ostwng yr effaith a gaiff ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein cymunedau.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys ystod eang o weithgaredd annerbyniol sy'n effeithio ar ansawdd bywyd llawer o bobl. Gall y mathau parhaus hyn o ymddygiad gynnwys taflu sbwriel, baw cŵn a 'phlant a phobl ifanc yn hongian o gwmpas' i gymdogion swnllyd, ymddygiad swnllys a achosir gan alcohol, aflonyddu a fandaliaeth.

Lle mae ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn cael effaith niweidiol ar leoedd, byddwn yn:

 1. Cefnogi'r rhai sy'n dioddef o ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus
 2. Targedu cymdogaethau a chymunedau allweddol y mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnynt
 3. Bod yn gyflym ac effeithlon wrth drin rhai sy'n gyfrifol am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Sut i wneud Adroddiad am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Hysbyswch y Cyngor am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol neu gysylltu â 01495 311556.

I hysbysu Heddlu Gwent am ymddygiad gwrthgymdeithasol ffoniwch 01633 838111 neu 101 neu mewn achosion o argyfwng 999.

Os yw'ch person neu bersonau yr ydych yn cwyno amdano/amdanynt yn byw mewn eiddo tai cymdeithasol cofrestredig, dylech ffonio'r sefydliad perthnasol sy'n gyfrifol am drin ymddygiad gwrth-gymdeithasol:

Cartrefi Cymunedol Tai Calon
Cartrefi Melin
Linc Cymru
Cymdeithas Tai United Welsh

Sbardun Cymunedol

Cyflwynwyd y Sbardun Cymunedol i roi cyfle i rai sy'n dioddef o ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus (yn cynnwys digwyddiadau casineb) i ofyn am adolygiad amlasiantaeth o gamau gweithredu a gymerwyd gan asiantaethau pan deimlant na fu'r camau hyn yn ddigon i ddatrys yr ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Nifer y Ceisiadau am Sbardun Cymunedol a Dderbyniwyd hyd yma

Hydref 2014 – Mawrth 2015

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2015 – Mawrth 2016

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2016 – Mawrth 2017

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2017 – Mawrth 2018

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2018 – Mawrth 2019

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2019 – Mawrth 2020

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2020 – Mawrth 2021

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2021 – Mawrth 2022

 • nifer y ceisiadau am Sbardun Cymunedol a dderbyniwyd: 0
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu:  Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: Ddim yn berthnasol
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad:  Ddim yn berthnasol

Ebrill 2022 – Mawrth 2023

 • nifer y ceisiadau ar gyfer Adolygiadau Achos Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a dderbyniwyd: 2
 • nifer y troeon ni fodlonwyd y trothwy adolygu: 2
 • nifer yr adolygiadau achosion a gynhaliwyd: 0
 • nifer yr adolygiadau achosion a arweiniodd at wneud argymhelliad: Ddim yn berthnasol

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Polisi (Diogelwch Cymunedol)
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: Helena.hunt@blaenau-gwent.gov.uk