Partneriaeth Deg a Diogel

Mae Blaenau Gwent yn lle diogel i fyw a gweithio ac ymweld ag ef. Mae gan y Bartneriaeth Deg a Diogel ymrwymiad i weithio mewn partneriaethau gydag asiantaethau statudol, y sector gwirfoddol i helpu ein cymunedau i aros yn ddiogel a theimlo'n ddiogel.

Blaenoriaethau'r Bartneriaeth Deg a Diogel yw:

  1. Mynd i'r afael â throseddu
  2. Herio ymddygiad gwrthgymdeithasol
  3. Ostwng y niwed a achosir gan gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol
  4. Mynd i'r afael â cham-drin domestig
  5. Hyrwyddo cymunedau cydlynol sydd wedi ymgysylltu

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Polisi (Diogelwch Cymunedol)
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: Helena.hunt@blaenau-gwent.gov.uk