(GORFODAETH GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A LLEOEDD PARCIO AR Y STRYD) - Glyn Ebbw Safle Tacsis