Newyddion Sy'n Torri

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent yn falch i fod wedi llofnodi Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog fel rhan o gynllun y Llywodraeth i hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth rhwng y fyddin a'r cyhoedd yn gyffredinol.

Mae Cyfamod Cymunedol yn ymrwymiad gwirfoddol i annog elusennau, awdurdodau lleol, busnesau, cymunedau ac unigolion i gydweithio gyda chymuned y lluoedd arfog i gynnig cefnogaeth i wasanaeth ar gyfer y personél cyfredol a'u teuluoedd, lluoedd wrth gefn a chyn aelodau'r lluoedd arfog.

Mae Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Blaenau Gwent yn ddatganiad gwirfoddol o gyd-gefnogaeth rhwng cymuned sifil a'i chymuned Lluoedd Arfog ar lefel leol. Nod y Cyfamod Cymunedol yw:

annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned Lluoedd Arfog yn eu hardal;meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar y gymuned Lluoedd Arfog;cydnabod a chofio'r aberth sy'n wynebu'r gymuned Lluoedd Arfog;annog gweithgareddau sy'n helpu i integreiddio'r gymuned Lluoedd Arfog i fywyd lleol; acannog y gymuned Lluoedd Arfog i helpu a chefnogi'r gymuned ehangach, p'un ai drwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a phrosiectau ar y cyd, neu ddulliau eraill o gysylltu
Bydd Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yn anelu i adeiladu ar y gwaith da blaenorol gyda'r gymuned Lluoedd Arfog ym Mlaenau Gwent.

Derbyniodd y Catrawd Cymreig Brenhinol Ryddid Anrhydeddus y Fwrdeisdref Sirol yn 2011, gyda chyflwyno memrwn rhyddid fel arwydd o ddiolch i'r milwyr am eu "arwriaeth a dyletswydd mewn Gwasanaeth". Dathlwyd y digwyddiad gydag aelodau'r 2il Fataliwn yn gorymdeithio drwy Lynebwy.

Dogfennau Cysylltiedig