Fforwm Ieuenctitid sydd wedi Ennill Sawl Gwobr

Astudiaeth Achos - Fforwm Ieuenctid sydd wedi ennill gwobrau

Gwahoddwyd Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent i wobrau mawreddog Gwirfoddoli GAVO ar 25 Hydref 2022. Mae’r gwobrau’n cydnabod pobl sy’n byw ym Mlaenau Gwent sy’n cael eu henwebu am eu cyfraniad rhagorol tuag at y gymuned.