Gweithio mewn Partneriaeth

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o sefydliadau i ddarparu ein gwasanaethau. 

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Blaenau Gwent 

Bwrdd Gwasanaethau Lleol yw dwyn ynghyd arweinwyr sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector lleol fel y gallant gymryd camau ar y cyd i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol ac yn canolbwyntio ar y dinesydd. Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Blaenau Gwent yn goruchwylio'r broses o gyflwyno Cynllun Lleisant Blaenau Gwent.

Am wydbodaeth bellach ar y Bwrdd Gwasaneathau Lleol, ewch I'r wefan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau Cycylltiedig