Pwyllgor Craffu

Mae Pwyllgorau Craffu yn sicrhau tryloywder yn y broses ddemocrataidd drwy roi ffordd annibynnol a diduedd lle caiff penderfyniadau eu cymryd ar gyfer y Cyngor a'r cyhoedd. Mae'r swyddogaeth Craffu yn cynnwys ystod eang o aelodau ar draws y pleidiau gwleidyddol a wardiau daearyddol i ddod â phrofiad a barn ehangach i weithgareddau datblygu polisi a gwella gwasanaeth y Cyngor. 

Mae'n rhan gyfartal a hollbwysig o'r broses benderfynu, ac yn hanfodol wrth gynnal hyder y cyhoedd. Ni all Pwyllgorau Craffu wneud penderfyniadau ar ran y Cyngor ond gallant sicrhau fod y rhai sy'n gwneud hynny yn gwneud penderfyniadau cadarn yn y ffordd gywir. 

Bob blwyddyn caiff blaenraglen gwaith ei datblygu ar gyfer pob un o Bwyllgorau Craffu y Cyngor. Mae gan Blaenau Gwent pedwar Pwyllgor Craffu ar hyn o bryd:

  • Blaenraglen Gwaith Craffu Pobl
  • Blaenraglen Gwaith Craffu Lle
  • Blaenraglen Gwaith Craffu Partneriaethau
  • Blaenraglen Gwaith Craffu Trosolwg Corfforaethol a Pherfformiad

Mae'r adroddiadau ac agendâu diweddaraf ar gyfer holl Bwyllgorau Craffu y Cyngor ar gael i'w lawrlwytho.

Pwyllgorau Craffu/Rheoleiddio

Cadeirydd ac Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Pobl

Cadeirydd             Cynghorydd T. Smith

Is-gadeirydd          Cynghorydd J. Morgan, J.P.

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Lle

Cadeirydd                    Cynghorydd M. Cross

Is-gadeirydd                Cynghorydd R. Leadbeater

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Cadeirydd                    Cynghorydd W. Hodgins

Is-gadeirydd                Cynghorydd D. Bevan

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Corfforaethol a Pherfformiad

Cadeirydd                    Cynghorydd J. Wilkins

Is-gadeirydd                Cynghorydd J. Thomas

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd                    Cynghorydd J. Hill

Is-gadeirydd                Cynghorydd E. Jones

Cadeirydd and Vice Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cadeirydd                  Lay Member -  J. Absalom

Is-gadeirydd               Cynghorydd S. Behr

Cadeirydd and Vice Cadeirydd - Pwyllgor Cynllunio; Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol; Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cadeirydd                  Cynghorydd L. Winnett

Is-gadeirydd               Cynghorydd P. Baldwin

Mae’r adroddiadau ac agendâu diweddar ar gyfer holl Bwyllgorau Craffu y Cyngor ar gael i’w lawrlwytho yma.

Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol bob blwyddyn amlinellu gweithgaredd pob pwyllgor Craffu. Gellir lawrlwytho adroddiad blynyddol diweddaraf Craffu yma