Pwyllgor Craffu

Mae Pwyllgorau Craffu yn sicrhau tryloywder yn y broses ddemocrataidd drwy roi ffordd annibynnol a diduedd lle caiff penderfyniadau eu cymryd ar gyfer y Cyngor a'r cyhoedd. Mae'r swyddogaeth Craffu yn cynnwys ystod eang o aelodau ar draws y pleidiau gwleidyddol a wardiau daearyddol i ddod â phrofiad a barn ehangach i weithgareddau datblygu polisi a gwella gwasanaeth y Cyngor. 

Mae'n rhan gyfartal a hollbwysig o'r broses benderfynu, ac yn hanfodol wrth gynnal hyder y cyhoedd. Ni all Pwyllgorau Craffu wneud penderfyniadau ar ran y Cyngor ond gallant sicrhau fod y rhai sy'n gwneud hynny yn gwneud penderfyniadau cadarn yn y ffordd gywir. 

Bob blwyddyn caiff blaenraglen gwaith ei datblygu ar gyfer pob un o Bwyllgorau Craffu y Cyngor. Mae gan Blaenau Gwent bedwar Pwyllgor Craffu ar hyn o bryd:

  • Pwyllgor Trosolwg A Chraffu Corfforaethol 
  • Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd, Adfywio A Datblygu Economaidd 
  • Pwyllgor Craffu Addysg A Dysgu
  • Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r adroddiadau ac agendâu diweddaraf ar gyfer holl Bwyllgorau Craffu y Cyngor ar gael i'w lawrlwytho.

 

Pwyllgorau Craffu/Rheoleiddio

Cadeirydd ac Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol

Cadeirydd                    Cynghorydd J. Collins

Is-gadeirydd                Cynghorydd J. Wilkins

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol

Cadeirydd                    Cynghorydd S. C. Thomas

Is-gadeirydd                Cynghorydd K. Rowson

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Addysg a Byw Egniol

Cadeirydd                    Cynghorydd H. Trollope

Is-gadeirydd                Cynghorydd M. Cook

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Economi, Amgylchedd a Seilwaith

Cadeirydd                    Cynghorydd P. Edwards

Is-gadeirydd                Cynghorydd L. Parsons

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd                    Cynghorydd D. Hancock

Is-gadeirydd                Cynghorydd A. Moore

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cadeirydd                    Cynghorydd B. Summers

Is-gadeirydd                Cynghorydd S. Healy

Cadeirydd & Is-gadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd                    Cynghorydd M. Cross

Is-gadeirydd                Cynghorydd J. Millard

Cadeirydd and Vice Cadeirydd Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd                   

Is-gadeirydd                Cynghorydd J. Collins