Cynghorydd Lisa Catherine Winnett

Cynghorydd:  Lisa Catherine Winnett

Ward : Blaenau

Plaid Wleidyddol: Welsh Labour / Llafur Cymru

Cyfeiriad:Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07917 735862 

E-bost:  Lisa.Winnett@blaenau-gwent.gov.uk 

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  770