Cynghorydd Lisa Catherine Winnett

Cynghorydd:  Lisa Catherine Winnett

Ward : Blaenau

Plaid Wleidyddol: Welsh Labour / Llafur Cymru

Cyfeiriad: Llanwenfan, Heol Meddygfa, Blaenau, NP13 3AZ

Rhif Ffôn: 01495 290012

Rhif Ffôn Symudol: 07917 735862 

E-bost:  Lisa.Winnett@blaenau-gwent.gov.uk 

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  413