Cynghorydd John P. Morgan

Cynghorydd: John P. Morgan

Ward : Blaenau

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad:  124a Heol Abertyleri, Blaenau, NP13 3DR

Rhif Ffôn: 01495 291795 

Email : John.Morgan2@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  518