Cynghorydd John P. Morgan

Cynghorydd: John P. Morgan

Ward : Blaenau

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 01495 291795 

Email : John.Morgan2@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  722