Cynghorydd John Hill

Cynghorydd:  Richard John Hill

Ward : Brynmawr

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad:Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffôn Mudol : 07886 857686

EbostJohn.Hill@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 504