Cynghorydd Jacqueline Thomas

Cynghorydd: Jacqueline Thomas

Ward : Georgetown

Plaid Wleidyddol:  Welsh Labour / Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07813 396670

E-bost:  Jacqueline.Thomas@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  645