Cynghorydd Helen Cunningham

Cynghorydd: Helen Cunningham

Ward : Llanhilledd

Plaid Wleidyddol:  Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 07813 396678

E-bost: Helen.Cunningham@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  472