Cynghorydd George Humphreys

Cynghorydd: George Humphreys

Ward : Cwm

Plaid Wleidyddol: Annibynnol

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 

Ffôn Mudol : 07964 271979

Ebost :George.Humphreys@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 544