Cynghorydd Diane Rowberry

Cynghorydd: Diane Rowberry

Ward : Sirhywi

Plaid Wleidyddol:  Llafur Cymru / Welsh Labour

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07929 513081

Ebost: Diane.Rowberry@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  879