Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Cynghorydd Dean Woods

Cynghorydd: Dean Woods

Ward : Beaufort

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 07949826955

Ebost: Dean.Woods@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  906