Gwasanaeth Gwirio Treth ar gyfer Ymgeiswyr

Gwasanaeth Gwirio Treth ar gyfer Ymgeiswyr am Drwydded yn awr yn fyw

O 7 Mawrth 2022 hoffai CThEM eich hysbysu fod y gwasanaeth gwirio treth ar gael i ymgeiswyr am drwydded i wirio eu treth.

Fel y gwyddoch bydd y gwiriad treth yma yn ychwanegiad newydd i’r gwiriadau sydd gan gyrff trwyddedu eisoes, a bydd angen ei gwblhau pan fydd pobl yn adnewyddu eu trwyddedau i:

  • yrru tacsis neu gerbydau hur preifat
  • gweithredu busnesau cerbydau hur preifat
  • delio mewn metel sgrap.

Bydd y newidiadau yn weithredol yng Nghymru a Lloegr o 4 Ebrill 2022.

Rydym wedi darparu’r gwasanaeth gwirio treth yn awr fel y gall ymgeiswyr sydd angen iddynt adnewyddeu trwyddedau ar, neu’n fuan ar ôl, 4 Ebrill i gael eu cod gwirio treth mewn da bryd.

Bydd y gwasanaeth cadarnhau gwirio treth ar gael ar gyfer cyrff trwyddedu fel y bwriadwyd ar 4 Ebrill 2022.

Mae canllawiau ar gael i helpu  deiliaid trwydded a chyrff trwyddedu i baratoi ar gyfer a chwblhau’r gwiriadau treth newydd.

Os na all ymgeiswyr gwblhau’r gwirip treth ar-lein, gallant gael help gan CThEM – er enghraifft os ydynt angen gwybodaeth mewn ffurf gwahanol neu help i lenwi ffurflenni. Dylent fynd i GOV.UK a chwilio ‘Help gan CThEM os ydych angen cymorth ychwanegol’.