Cofrestri Cyhoeddus

Mae'r Cyngor yn cadw cofrestri neilltuol o drwyddedau, caniatâd a chofrestriadau a gyhoeddwyd. Os dymunwch weld unrhyw un o'r cofrestri, defnyddiwch y manylion cyswllt a roddwyd drwy'r ddolen islaw.