CSCS - Cynllun Tystysgrif Sgiliau Adeiladu

Beth yw CSCS? 

CSCS yw'r prif gynllun ardystiad sgiliau o fewn y diwydiant adeiladu ym Mhrydain. 

Mae cardiau CSCS yn rhoi tystiolaeth fod gan yr unigolion sy'n gweithio ar safleoedd adeiladu yr hyfforddiant a chymwysterau gofynnol ar gyfer eu math o waith. 

Mae'r rhan fwyaf o brif gontractwyr a phrif adeiladwyr tai yn gofyn am weithwyr adeiladu ar eu safleoedd sydd â cherdyn CSCS dilys. 

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01495 354799

Gwybodaeth Gyswllt

Rydym yn adleoli ein canolfan prawf ar hyn o bryd – os oes gennych unrhyw ymholiadau am CSCS cysylltwch ag Andrew Bevan ar 01495 355478 os gwelwch yn dda