Canolfannau Chwaraeon

Mae canolfannau chwaraeon wedi’u lleoli ledled y Fwrdeistref yn cynnig cyfleusterau nofio, cyrtiau a chaeau chwaraeon.

Gweithredir y 3 canolfan chwaraeon ym Mlaenau Gwent, Abertyleri, Glynebwy a Tredegar gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin.

http://www.bglife.co.uk/

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk