Tŷ a Pharc Bedwellty

Fila restredig o gyfnod y Rhaglywiaeth wedi’i hamgylchynu gan ardd hanesyddol a sefydlwyd yn y 19eg Ganrif ar gyfer y llinach enwog o wneuthurwyr haearn, Homfray. Mae gan Dŷ a Pharc Bedwellty gyswllt agos gyda hanes gymdeithasol gynnar Cymru ddiwydiannol. Parhaodd ei berthnasedd pan roddwyd y tŷ a’r parc i bobl Tredegar ac yn sgil hynny daeth yn ganolfan ar gyfer y symudiad Lafur yng Nghymru, a Phrydain yn gyffredinol. Mae’n debyg mai’r enw enwocaf a gysylltir gyda Thŷ a Pharc Bedwellty yw Aneurin Bevan, sy’n cael ei gydnabod fel sylfaenydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae’r parc yn cynnwys gardd goed, ystafelloedd te a’r blocyn mwyaf o lo yn y byd!

bedwelltyhouseandpark.com

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk