Amgueddfa Hanes Leol Tredegar

Gyda chloc tref Tredegar yn sefyll uwch ei ben, mae gan yr amgueddfa gasgliad amrywiol o arteffactau sy’n adlewyrchu diwydiant a bywyd y dref bwysig hon yn y diwydiant haearn. Mae Tredegar hefyd yn gartref i’r Gymdeithas Cymorth Meddygol, sef y Gymdeithas defnyddiodd y gwleidydd lleol ac arwr Cymreig, Aneurin Bevan, fel sail ar gyfer Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU. Mae sawl arddangosfa yn yr amgueddfa yn arddangos hanes unigryw Tredegar.

Gwybodaeth i Ymwelwyr:

Googlemap

Manylion cyswllt (am oriau agor, ewch i’r wefan):

Llyfrgell Tredegar, Y Cylch, Tredegar, Blaenau Gwent NP22 3PS.
Ffôn: 01495 357869
E-bost: archiveclub@hotmail.co.uk

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk