Amgueddfa Hanes Leol Brynmawr a’r Ardal

Mae gan yr amgueddfa gasgliad amrywiol o arteffactau bob dydd, gan gynnwys casgliad o ddodrefn Brynmawr a wnaethpwyd gan un o’r diwydiannau bach a sefydlwyd gan y Crynwyr yn Arbrawf Brynmawr. Mae llawer o eitemau yn yr amgueddfa orffennol Brynmawr. Ymhlith yr arddangosfeydd mae: Lluniau Ysgol, Offer Meddygol, Llestri Eglwys a Chapel, Gwisgoedd Heddlu, Gwisgoedd Sgowtiaid a Geidiaid, Cwpanau ac Offer Chwaraeon, Tariannau Dinesig, lluniau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd, teganau plant, arteffactau eglwys a nifer o eitemau eraill.  Mae hefyd yn dda i ymweld ar fore Iau ar gyfer y bore coffi, sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr ac aelodau ddod ynghyd i gael sgwrs am y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Gwybodaeth i ymwelwyr:

Googlemap

Manylion cyswllt:

Adeilad Carnegie Building, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4AJ.
Ffôn: 01495 313900
E-bost: brynmawrmuseum2@gmail.com
Gwefan: www.brynmawrmuseum.org.uk

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad:Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk