Ymgynghoriad ‘Treth Gyngor Decach’- ymgynghoriad – Dweud eich barn!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ‘Treth Gyngor Decach – cam 2’

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd sylwadau gan bobl a sefydliadau ar ei ymagwedd at gyflawni’r ymrwymiad i system decach a mwy blaengar.

I gael mwy o wybodaeth am y Dreth Gyngor, yr ymgynghoriad ac ymateb i’r arolwg ewch i - Diwygio'r Dreth Gyngor | LLYW.CYMRU

Mae’r ymgynghoriad yn fyw rhwng 14 Tachwedd a 6 Chwefror 2024.