Fferm Wynt Abertyleri - Gwahoddiad i Ddigwyddiad Ymgynghori Cyhoeddus

Mae RWE Renewables yn cynnig fferm wynt rhwng Abertyleri ac Abersychan.

Mae'r prosiect yn cynnwys hyd at chwe thyrbin gwynt (tua 36 MW o gapasiti wedi'i osod) gydag uchder mwyaf hyd at flaen y llafn o hyd at 200 metr. Mae potensial storio batris hefyd yn cael ei archwilio.

Mae Fferm Wynt Abertyleri yn Ddatblygiad o Arwyddocad Cenedlaethol (DNS) ac mae hyn yn rhan statudol o'r broses ymgeisio.

Mae RWE Renewables yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 19 Hydref a 4 Rhagfyr 2023. Gallwch weld y wybodaeth ar-lein ac fe'ch gwahoddir i alw heibio i arddangosfa gyhoeddus i ddysgu mwy. Gallwch hefyd gysylltu 6 ni drwy e-bost neu dros y ffôn.

Gwahoddiad i Ddigwyddiad Ymgynghori Cyhoeddus
Abertyleri
10am – 2pm
Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 2023
Ty bwyta Vamos By The River

Gwefan - www.rwe.com/abertillery
E-bost - abertillery@rwe.com
Ffôn - 01495 360850