Canolfan Gymunedol Rasa. Cyfle Trosglwyddo Ased Gymunedol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn dymuno canfod os oes diddordeb yn y posibilrwydd o ystyried Canolfan Gymunedol Rasa ar gyfer Trosglwyddo Ased Gymunedol.

Ar y cam hwn mae’r Cyngor yn canfod os oes cyfle ar gyfer Trosglwyddo Ased Gymunol ar ôl i grŵp dim-er-elw gysylltu â nhw ynglŷn â chymryd y safle dan bolisi cymeradwy Trosglwyddo Ased Gymunedol.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfle ac i gofrestru diddordeb anfonwch e-bost at estates@blaenau-gwent.co.uk

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru diddordeb yw diwedd y diwrnod gwaith ddydd Llun 12 Ebrill 2021.

Mae’r polisi Trosglwyddo Ased Gymunedol ar gael drwy glicio ar y ddolen ddilynol:
https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/policies-plans-strategies/community-asset-transfer-policy/