Ystadegau a Data

CYFRIFIAD 2021

Cynhaliwyd y Cyfrifiad diweddaraf ar 21 Mawrth 2021 a dechreuodd yr ONS (Swyddfa Ystadegau Gwladol) gyhoeddi’r canlyniadau o 28 Mehefin 2022 ymlaen. Bydd yr ONS yn parhau i gyhoeddi canlyniadau pellach am tua blwyddyn arall ar ôl y dyddiad hwn. Mae’r cynlluniau cyhoeddi ar gael drwy ddilyn y ddolen isod. Cynlluniau datganiadau ar gyfer canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Office for National Statistics (ons.gov.uk) 

Dyma rai ystadegau allweddol ar gyfer Blaenau Gwent.

Ystadegau Allweddol ar gyfer Blaenau Gwent (ffigurau wedi eu talgrynnu)

Poblogaeth Breswyl – 66,900

Dwysedd Poblogaeth – 615 o bobl fesul cilometr sgwâr

Nifer Aelwydydd – 30,300

 

Dilynwch y ddolen ddilynol i gael mwy o wybodaeth am Gyfrifiad 2021 Cyfrifiad 2021.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Polisi, Partneriaeth ac Ymgysylltu
Rhif Ffôn: 01495 355083Cyfeiriad