Newyddion Sy'n Torri

Ystadegau a Data

Dyma rai ystadegau allweddol ar gyfer Blaenau Gwent. I weld ystadegau mwy manwl neu amcangyfrifon canol blwyddyn cyfredol ac ati, dilynwch y dolenni ar waelod y dudalen. 

Ystadegau Allweddol ar gyfer Blaenau Gwent o Gyfrifiad 2011 

Poblogaeth Breswyl – 69,814 

Dwysedd Poblogaeth – 6.4 o bobl fesul hectar 

Nifer y Cartrefi – 30,416 

Cyfrifiad Blaenau Gwent 2011 – Proffiliau Ward a Chymdogaeth

 

Isod fe welwch broffil Cyfrifiad ar gyfer Blaenau Gwent ynghyd â phroffiliau unigol ar gyfer y 16 o wardiau a phedair ardal gymdogaeth yn y fwrdeistref.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Polisi, Partneriaeth ac Ymgysylltu

Rhif Ffôn: 01495 355083

Cyfeiriad: Llawr 1A, Swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Ddinesig, Glynebwy

Cyfeiriad E-bost: paul.jones1@blaenau-gwent.gov.uk