DEDDF RHEOLEIDDIO FFYRDD A THRAFFIG 1984 (GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A LLWYTHO A LLEOEDD PARCIO AR Y STRYD) - Station Road Brynmawr