Newyddion Sy'n Torri

Grŵp Llywio Lluoedd Arfog Blaenau Gwent

Mae Grŵp Llywio Lluoedd Arfog Blaenau Gwent yn cwrdd unwaith y chwarter a chaiff ei gadeirio gan y Cynghorydd Brian Thomas, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog.

Mae gan y grŵp aelodaeth eang ac mae’n cynnwys ystod o sefydliadau o bob rhan o Flaenau Gwent sy’n cydlynu’r gwaith i gyflawni ymrwymiad Blaenau Gwent i’r Cyfamod Lluoedd Arfog.

I gael mwy o wybodaeth ar y Grŵp Llywio ffoniwch 01495 357727.