Grŵp Llywio Lluoedd Arfog Blaenau Gwent

Mae Grŵp Llywio Lluoedd Arfog Blaenau Gwent yn cwrdd unwaith y chwarter a chaiff ei gadeirio gan y Cynghorydd Derrick Bevan, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog.

Mae gan y grŵp aelodaeth eang ac mae’n cynnwys ystod o sefydliadau o bob rhan o Flaenau Gwent sy’n cydlynu’r gwaith i gyflawni ymrwymiad Blaenau Gwent i’r Cyfamod Lluoedd Arfog.

I gael mwy o wybodaeth ar y Grŵp Llywio e-bost:daniel.wheelock@blaenau-gwent.gov.uk

.