Cadeirydd Y Cyngor

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ar 23 Mai 2019, penodwyd y Cynghorydd Mandy Moore Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019 - 2020.

Mae'r Cynghorydd Moore yn cynrychioli Ward Canol a Gorllewin Tredegar.

Apêl y Cynghorydd Moore am y flwyddyn sydd i ddod yw Hosbis y Cymoedd.

 

Mae Hosbis y Cymoedd yn darparu gofal lliniarol arbenigol i bobl Blaenau Gwent sydd â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd.  Darperir gofal lliniarol arbenigol a chymorth i helpu cleifion a'u teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Mae'r Cynghorydd Moore yn gobeithio codi cymaint o arian â phosibl ar gyfer yr achos rhagorol hwn ac mae unrhyw un a hoffai wneud cyfraniad yn gallu gwneud hynny drwy gysylltu â'r Cynghorydd Moore yn ei chyfeiriad e-bost: Mandy.Moore@blaenau-gwent.gov.uk