Cadeirydd Y Cyngor

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ar 24 Mai 2018, penodwyd y Cynghorydd Mandy Moore Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2018 - 2019.

Mae'r Cynghorydd Moore yn cynrychioli Ward Canol a Gorllewin Tredegar.

Apêl y Cynghorydd Moore am y flwyddyn sydd I ddod yw Cangen Blaenau Gwent o'r Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth a'r Grŵp Cymorth 'One Life Autism' - mae'r ddau sefydliad yn darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i bobl ag awtistiaeth.