Gwasanaethau Archwilio Mewnol

Caiff yr holl staff yn yr Adran Archwilio Mewnol eu hyfforddi i ddelio gyda honiadau o dwyll ac afreoleiddrda.

Mae'n llawer gwell gennym drafod problemau posibl ymlaen llaw a helpu i ddod o hyd i ddatrysiad, yn hytrach na chael eu galw pan aiff pethau o chwith - mae croeso i'ch galwadau bob amser.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â

Tîm Archwilio Mewnol ar:
Rhif Ffôn: 01495 364827
E-bost: Louise.rosser@blaenau-gwent.gov.uk