Hysbysiad Tŵr Oeri

Os ydych yn gyfrifol am reoli safle annomestig mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn hysbysu’r awdurdod lleol, neu yn Yr Alban, gyngor yr ynys neu’r dosbarth, o unrhyw dŵr oeri neu gyddwysydd anweddol (dyfeisiau hysbysadwy) ar y safle.

Mae’n rhaid i’r hysbysiad fod yn ysgrifenedig (gan gynnwys cyfrwng electronig) ar ffurflen a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. 

Rhowch wybod i ni am dwr oeri neu gyddwysydd anweddol

Rhoi gwybod i ni am newid neu gau tŵr oeri

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i’r wybodaeth a hysbyswyd o fewn un mis i’r newid, a hynny’n ysgrifenedig. 

Os yw’r ddyfais yn peidio â bod yn ddyfais hysbysadwy mae’n rhaid i chi ein hysbysu’n ysgrifenedig cyn gynted â phosib.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Commercial Team

Rhif Ffôn: 01495 369542

Cyfeiriad: Public Protection – Environmental Health, Commercial Team, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy, NP23 6DN

Cyfeiriad E-bost: environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk