Polisi Caffael y Cyngor

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn cydnabod fod caffaeliad effeithiol ac effeithlon yn hollbwysig ar gyfer darparu ein gwasanaethau allweddol. 

Mae caffael nwyddau, gweithiau a gwasanaethau yn weithgaredd gwerth uchel o fewn y Cyngor sy'n cael effaith hollbwysig ar ei berfformiad a llwyddiant. Mae'r Cyngor Bwrdeisdref Sirol yn gwario tua £80 miliwn y flwyddyn ar nwyddau, gweithiau a gwasanaethau.

Rydym yn anelu'n barhaus i wella'r broses gaffael i gael y gwerth gorau o'r contractau yr ymrwymwn iddi ac i leihau costau gweinyddol prynu. 

Gweler y dogfennau dilynol i gael gwybodaeth lawn am gaffael:

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Lee Williams – Rheolwr Caffaeliad Corfforaethol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glynebwy, NP23 6DN

E-bost: lee.williams@blaenau-gwent.gov.uk